PROJECT:  Ontwerpen van voor- en achtertuin op een sterk hellend terrein.


DE OPDRACHT: Het perceel loopt van de weg naar achter toe sterk omhoog en heeft een niveauverschil van 10 meter. De oprachtgever wenst een combinatie van strakke en minder strakke lijnen, dat tevens doorgetrokken wordt in de beplanting. Rechtlijning elementen en plantvakken wisselen af en worden gebroken door losse haagstructuren en siergrassen. Achteraan het perceel blijft enkel de lossere lijnvoering over met strategisch geplaatste siergrassen en bloemenweide.